Veel gestelde vragen

Effectiviteit van de ShycocanTM

 

Welk bewijs is er dat ShycocanTM werkt?

Het vermogen van de Shycocan om virussen met spike-eiwitten als het coronavirus en influenza te neutraliseren, is in laboratoria over de hele wereld getest.

Avian coronavirus.
Test op verspreiding via de lucht.
Indian Institute of Technology, Guwahati, India, 6 november 2020.
Equine arteritis, gebruikt
als surrogaat voor COVID-19.
Test op verspreiding via oppervlakken.
Laboratorios de especialidades inmunológicas, Mexico, 2 juni 2020 (Spaans)
Laboratorios de especialidades inmunológicas, Mexico, 16 juni 2020 (Engels)
Influenza type B,
gebruikt als surrogaat
voor COVID-19.
Test op verspreiding via oppervlakken.
Laboratorios de especialidades inmunológicas, Mexico, 27 juli 2020

De Shycocan is toegelaten op de Amerikaanse markt op grond van een FDA-ontheffing.

Vanwege de wet- en regelgeving in veel landen zijn laboratoriumtesten met COVID-19 meestal niet toegestaan. Bij laboratoria die wel mogen testen met SARS-CoV-2 zijn er wachttijden tot wel 2 jaar. Daarom zijn er bij sommige testen surrogaatvirussen met spike-eiwitten gebruikt. Deze testen met surrogaten zijn internationaal geaccepteerd als zijnde geldig voor het Corona virus. Deze omvatten bij de Shycocan het avian coronavirus, equine arteritis en influenza type B. De werking van de Shycocan is ook in de praktijk bewezen. De Shycocan is inmiddels ook toegelaten in Nederland.

Zijn er onderzoeken uitgevoerd in Europa?

Onafhankelijke Nederlandse onderzoekers TNO hebben de Indiase en Mexicaanse rapporten geëvalueerd. Op basis van de tot nu toe uitgevoerde tests hebben zij geconcludeerd dat Shycocan antiviraal is tegen verschillende virussen, waaronder coronavirussen die worden beschouwd als surrogaat voor SARS COV-2. TNO voert momenteel een gloednieuw SARS COV 2-onderzoek uit, waarover in mei 2021 verslag moet worden uitgebracht.

Tegen welke virussen is de Shycocan effectief?

De Shycocan deactiveert alle coronavirussen, dus ook het griepvirus en COVID-19, alsmede alle huidige en toekomstige varianten van het COVID-19 virus. In die zin kan het inzetten van de Shycocan een belangrijke aanvulling zijn op vaccinatieprogramma’s.

Is bewezen dat de Shycocan in de praktijk werkt?

Uitvaartcentrum Omen Uitvaartzorg

Uitvaartcentrum Omen Uitvaartzorg in Wassenaar kreeg te maken met COVID-19 besmettingen. Iedere uitvaart gedurende de lockdown wordt door maximaal 50 mensen bijgewoond. Daarom is het van cruciaal belang dat de plechtigheid veilig kan verlopen. Verspreiding van het corona virus kan worden voorkomen. De ondernemers achter Omen Uitvaartzorg hebben 19 Shycocan-apparaten geplaatst in de openbare ruimten. De Shycocans hangen in de wachtkamers, de ceremoniezaal en de ontvangstruimten.

Na de plaatsing van de Shycocans blijkt dat er niet alleen minder verzuim was onder het personeel, maar ook dat bezoekers zich prettiger voelen. Bezoekers aan wie het doel van de Shycocan-apparaten was uitgelegd, waarderen dat Omen Uitvaartzorg alles in het werk stelt om de veiligheid van bezoekers te garanderen. Sinds de plaatsing op 20 november 2020 zijn er geen besmettingen meer geweest, niet onder het personeel en ook niet onder bezoekers.

Bangalore Science Park

In januari 2019 is de Shycocan op de campus van Scalene in Bangalore, India, geplaatst om verspreiding van de seizoensgriep tegen te gaan. Normaal gesproken is ongeveer 20% van de medewerkers tijdens het griepseizoen enige tijd afwezig door de griep. Na de plaatsing van Shycocan heeft er geen verzuim plaats gevonden ten gevolge van griepverschijnselen.

In 2020, bij de uitbraak van COVID-19 zijn Shycocans geplaatst bij alle medewerkers thuis en in de laboratoria en kantoren van Scalene. De medewerkers is gevraagd winkels en andere openbare plekken te mijden. Sindsdien is er onder de medewerkers van Scalene geen enkel geval van COVID-19 geweest

Waterlandschool

In januari 2021 zijn op de Waterlandschool in Purmerend Shycocans geïnstalleerd. De Shycocans zijn actief in de lerarenkamer en in een klaslokaal. Dit is de eerste basisschool waar de Shycocan kinderen en leraren een veilige omgeving biedt tegen griep- en coronavirussen. Zo kan er veilig en vertrouwd onderwijs gevolgd worden.

Jarige kinderen kunnen coronaproof trakteren aan de klasgenoten op school. Als de Shycocan is geïnstalleerd in het klaslokaal en actief is, zijn de kinderen en traktaties beschermd.

Werking van de Shycocan

 

Hoe werkt het?

De Shycocan maakt gebruik van Scalene’s geavanceerde technologie en straalt elektron gemedieerde fotonen uit die schadelijke virussen met spike-eiwitten, zoals coronavirussen en influenza, neutraliseren.

Coronavirussen kenmerken zich door uitsteeksels op het virus. Deze uitsteeksels hebben een positieve elektrische lading, terwijl cellen een negatieve elektrische lading hebben. Het gevolg daarvan is dat het virus als een magneet door die cellen wordt aangetrokken en die cellen binnendringt. Eenmaal binnen neemt het virus de controle over de cel over en begint zich te vermenigvuldigen.

De fotonen die de Shycocan verspreidt zetten zich om in elektronen die per definitie een negatieve elektrische lading hebben. Deze negatieve elektrische lading neutraliseert de positief geladen spikes waardoor het virus geen besmetting meer kan veroorzaken.

De Shycocan emitteert iedere seconde biljoenen fotonen en vormt negatief geladen elektronenwolken die werkzaam zijn in binnenruimten tot 100 m2. Deze negatief geladen elektronen hechten zich aan de positief geladen spikes van het coronavirus. Dit verstoort de spikes en neutraliseert het virus, waardoor het niet meer schadelijk is.
De Shycocan produceert biljoenen fotonen per seconde. Bij botsing van deze fotonen met massa worden deze fotonen omgezet in elektronen die de spikes neutraliseren. Eén Shycocan bestrijkt binnen ongeveer 100 m2.

In tegenstelling tot vaccinatie hebben mutaties van het virus geen vat op de werking van het mechanisme van de Shycocan.

Hoe werkt de Shycocan tegen griep en het coronavirus?

De Shycocan vernietigt het coronavirus niet, maar schakelt het uit door de elektrische ladingen in het spike-eiwit te neutraliseren.

Is de Shycocan effectief tegen het verkoudheidsvirus?

De Shycocan is oorspronkelijk ontwikkeld om het griep- en verkoudheidsvirus te bestrijden.

De veiligheid van de Shycocan

 

Is de Shycocan veilig?

De Shycocan is uitgebreid getest. Het apparaat is onderworpen aan tests voor elektrische veiligheid, stralingstests en andere tests voor consumentenveiligheid. Alles volgens de Europese normen. De Shycocan heeft een CE-markering.

Onder andere de volgende EMI-/EMC-tests voor consumentenveiligheid zijn uitgevoerd:

  • Verstoringen door straling (emissive), ofwel uitgezonden elektromagnetische straling
  • Emissie bij spanningsschommelingen en vonken
  • Immuniteit tegen elektrostatische ontlading: mate waarin het product hiertegen bestand is
  • Verstoring door radiofrequente straling (gevoeligheid voor straling)
  • Immuniteit voor snelle elektrische transiënten bij het optreden van schakelverschijnselen
  • Immuniteit voor spanningspieken bij het optreden van kortstondig te hoge spanningen op de in- en uitgangsaansluitingen van het product
  • Immuniteit voor geleidende verstoringen, geïnduceerd door radiofrequente velden
  • Immuniteitstest voor het magnetisch veld bij frequenties die voor vermogensoverdracht worden toegepast. De netfrequentie bij Shycocan is 50 Hz en soms 60 Hz. In het algemeen dus laagfrequent.
  • Spanningsdips en korte onderbrekingen, ofwel kortdurende verlaging van de spanning of het volledig wegvallen ervan

Zowel in de VS als in Australië werden vanwege andere normen testen uitgevoerd op eventuele emissies van ozon. Uit beide testen bleek dat dit niet het geval is en dat de Shycocan voldoet aan internationale en Europese normen betreffende de uitstoot van ozon in publieke ruimten. De Shycocan is toegelaten in de VS en Australië.

Komen er chemische verbindingen vrij?

Er komen geen chemische verbindingen vrij; de Shycocan werkt met licht. Er wordt ook geen reactieve zuurstof, stikstofoxiden of andere schadelijke verbindingen geproduceerd. Dit alles is uitvoerig getest in verschillende internationale laboratoria.

Het gebruik van de Shycocan

 

Wat is de prijs van de Shycocan?

De Shycocan is beschikbaar voor een catalogusprijs van €929 per unit (excl. BTW en verzendkosten)

Voor welke ruimten is de Shycocan geschikt?

De Shycocan wordt aanbevolen om te gebruiken in binnenruimten met een oppervlakte tot 100 m2. Het apparaat kan worden geplaatst in alle ruimten waar zich mensen kunnen bevinden, waaronder: restaurants, winkels, kantoren, scholen, gebedshuizen, verzorgingstehuizen, uitvaartcentra, bioscopen, zorgcentra, ziekenhuizen, sportscholen en andere openbare faciliteiten, zoals transportknooppunten en luchthavens. De scholen en horeca kunnen weer open.

Hoeveel Shycocans moeten er worden ingezet?

Gebruik één Shycocan voor het beschermen van een binnenruimte kleiner dan 100 m2.

Moeten ramen en deuren worden gesloten tijdens het gebruik van Shycocan?

Nee, de Shycocan wordt aanbevolen voor gebruik in binnenruimtes omdat de werking in binnenruimten uitvoerig is getest. De Shycocan zal ook buiten werken. Er is echter nog niet getest welk bereik dan wordt behaald. Het apparaat werkt optimaal als het zodanig wordt geïnstalleerd dat de fotonen zonder al te veel belemmeringen de gehele ruimte kunnen bestrijken. Een plaatselijke distributeur kan desgewenst adviseren over de opstelling van de Shycocans.

Is de Shycocan ook buiten effectief?

Ja, maar er is nog niet getest hoe groot het bereik buiten is.

Kan de Shycocan de werking van andere elektronische apparaten storen?

Nee, de Shycocan heeft geen invloed op de werking van elektronische apparaten. Het apparaat is conform Europese normen op dit gebied getest en goedgekeurd en voldoet aan de vereisten van CE-klasse.

De Shycocan kan naast airconditionings- en verwarmingssystemen worden gebruikt. Er moet wel op worden gelet dat de Shycocan de luchtstroom van deze toestellen niet belemmert.

Hoe lang moet het apparaat zijn ingeschakeld voordat het effect heeft?

Nadat de Shycocan 15 minuten heeft aangestaan kan een binnenruimte als virusvrij worden beschouwd en is er geen besmettingsgevaar meer. De Shycocan is ontworpen voor continubedrijf en kan 24/7 aanblijven.

Wat is het stroomverbruik?

De kosten van het elektriciteitsverbruik van de Shycocan is minder dan 1 cent per uur.

Hoe weet ik of de Shycocan actief is?

De Shycocan is actief als het groene indicatielampje aan de voorzijde van het apparaat oplicht. Als de Shycocan in storing valt gaat er een rood lampje branden en klinkt er een akoestisch signaal.

Technische specificaties